Nr konta dla zajęć indywidualnych:

79 1870 1045 2078 1010 5823 0001

Nr konta dla zajęć grupowych:

54 1870 1045 2078 1010 5776 0001